Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

1 października 2021
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2021/2022
Prezentujemy wyniki.
 
    W dniu 1 października odbył się apel porządkowy z udziałem Dyrekcji, opiekunów Samorządu Uczniowskiego, grona pedagogicznego oraz uczniów SB I stopnia i SPdP. Przeprowadzone zostały wybory na przewodniczącego szkoły. Uczniowie wybierali spośród trzech kandydatów, którymi w tym roku szkolnym byli uczniowie: Oliwia Chrapczyńska, Jakub Ołtarzewski oraz Dominik Tlałka ze Szkoły Branżowej.
    Dnia 4 października komisyjnie w obecności uczniów: Dawida Czai, Piotra Klęczara oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego, policzyliśmy głosy oddane na kandydatów. Wybory na przewodniczącego Szkoły Branżowej i SPdP większością głosów wygrał Jakub Ołtarzewski ze Szkoły Branżowej. Zastępcą przewodniczącego została Oliwia Chrapczyńska również ze Szkoły Branżowej. Gratulujemy i życzymy przedstawicielom owocnej pracy w nowym roku szkolnym.
   W tym dniu również wręczono zostały drobne upominki baristom i kelnerom z Kawiarenki "Babeczka" za wspaniałą pracę podczas Dnia Chłopaka.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat