Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Podejmujemy ważne decyzje

3 października 2016
Podejmujemy ważne decyzje
wybory do Samorządu Uczniowskiego
W dniu 03.10 odbył się w naszej szkole pierwszy apel porządkowy.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa na terenie naszej placówki. Następnie odbyły się wybory do SU w roku szkolnym 2016/2017. Przewodniczącą Szkoły została wybrana Monika Sordyl z kl. IIIb ZSZ, a jej zastępcą Filip Szymonik z kl. IIIc ZSZ. Serdecznie gratulujemy! W dniu 04.10 Opiekunowie SU wraz z Przewodniczącymi klas wyłonili uczniów do poszczególnych sekcji: organizacyjnej, dekoracyjnej i porządkowej. Liczymy na miłą współpracę z nowym składem Samorządu Uczniowskiego! 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat