Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Nasi pływacy

Nasi pływacy

I Powiatowe Zawody Pływackie Szkół Specjalnych o Puchar Starosty Krakowskiego

We wtorek, 27 listopada 2012r. na basenie „Camena” w Skawinie odbyły się I Powiatowe Zawody Pływackie Szkół Specjalnych o Puchar Starosty Krakowskiego. Organizatorem zawodów był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Patronat nad zawodami objął starosta krakowski Józef Krzyworzeka, a Starostwo Powiatowe ufundowało puchar, medale i nagrody dla uczestników. W zawodach udział wzięło łącznie 47 uczniów z 8 placówek, kształcących dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie: z SOSW w Tarnowie, SOSW w Chrzanowie, SOSW w Oświęcimiu, SOSW nr 1 w Krakowie, SOSW nr 4 w Krakowie, SOSW nr 6 w Krakowie, z WTZ Radwanowice-Czernichów oraz z SOSW w Skawinie.W ramach działającej sekcji Olimpiad Specjalnych. Celem spotkania była popularyzacja pływania jako zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież niepełnosprawną intelektualnie.

Nasi reprezentanci:
Agata Brania
Bartłomiej Mądrzyk
Piotr Babiński
Piotr Waliczek
Sebastian Adamczyk
Mateusz Wrona
Dominik Adamczyk
Sylwester Jaśko
Damian Opioła
Opiekę nad uczniami sprawowali pani Julita Stodolak-Sudia i pan Adrian Wróbel.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat