Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Grochówka

Grochówka
Kuchenne (r)ewolucje !!!
6-go czerwca szkoła zaprowadziła wojskowy porządek w ośrodku.
Do tego zmilitaryzowanego dnia swój mały wkład dołożył internat.
Sierżant Małgorzata z kapral Marzanną ugotowały pyszną wojskową grochówkę.

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat