Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Oferta

 

Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Oświęcimiu, zorganizowaną dla wychowanków Ośrodka zameldowanych poza Oświęcimiem.
 W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Ośrodka dopuszcza się możliwość zamieszkania w internacie uczniów Ośrodka mieszkających na terenie miasta Oświęcimia.
Dysponuje 48 miejscami.
 Internat prowadzi działalność w okresie trwania roku szkolnego (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od nauki.


KONTAKT

Internat w SOSW w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim ul. Obozowa 31
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 843 01 71
tel. 33 843 21 51
Kierownik mgr Iwona Pasternak
soswpasternak@gmai.com


SOSW w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim ul. Obozowa 31
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
Dyrektor: mgr Jacek Polak

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat