Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Zabawa integracyjna wychowanków

Zabawa integracyjna wychowanków
4 pażdziernika 2013r. odbyła się tradycyjna zabawa integracyjna wychowanków.
Kierownik internatu Małgorzata Zakutyńska powitała nowych wychowanków.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat