Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Przyjazd przyjaciół z Niemiec

Przyjazd przyjaciół z Niemiec
W dniach 15 - 20 września
 gościliśmy 
zaprzyjaźnioną młodzież
z Ośrodka Mölln w Niemczech
Wychowankowie internatu byli gospodarzami następujących imprez:
-  16 września   DYSKOTEKA INTEGRACYJNA
-  18 września   spotkanie przy ognisku z okazji ŚWIĘTA ZIEMNIAKA

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat