Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Dyrekcja

mgr Jacek Polak
Dyrektor SOSW w Oświęcimiu

mgr Iwona Pasternak
Kierownik Internatu

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat