Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Andrzejki 21 listopada

Andrzejki
Andrzejki
... wieczór wróżb i tajemnic
Listopadowy magiczny wieczór urządziły nam  p. Sylwia C. i p. Renia.
Były wróżby, zabawy, konkursy i taneczne pląsy.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat