Internat

SOSW Oświęcim
A A A

5 października 2023

5 października 2023
Spotkanie z Bibliotekarzem
             Wizyta w bibliotece szkolnej „Zapoznanie z biblioteką” otwiera cykl spotkań mających na celu rozwijanie zamiłowań czytelniczych, propagowanie czytelnictwa wśród wychowanków internatu. W spotkaniu uczestniczyły dziewczęta z grup III i IV. 
Serdecznie dziękujemy za podjętą współpracę oraz wprowadzenie w niezwykły świat książek!
 Wychowanki gr. III i IV, p. Basia S. , p. Jola

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat