Internat

SOSW Oświęcim
A A A

4 lutego 2021

4 lutego 2021
Projekt "Już Pływam"
Tym razem po intensywnej rozgrzewce i przypomnieniu sobie pracy nóg do kraula skupiliśmy się na ćwiczeniu prawidłowej pracy rąk do kraula- na początek dokładanka. Jak zwykle nie zabrakło ćwiczeń indywidualnych z naszymi mniej zawansowanymi pływakami. Ostatnia część zajęć to były wielkie emocje, których dostarczyła rozgrywka waterpolo.


Całoroczny projekt nauki i doskonalenia pływania - "Już Pływam"
Wychowawcy prowadzący: Andrzej Jakimko, Robert Kukowski
Wychowawcy wspierający: Piotr Kolasa, Miłosz Chorabik

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat