Internat

SOSW Oświęcim
A A A

25 marca 2024

25 marca 2024
Sprzątanie śmieci wokół budynku Grupy I i II

 


Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat