Internat

SOSW Oświęcim
A A A

22 czerwca 2023

22 czerwca 2023
Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 w Internacie

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat