Internat

SOSW Oświęcim
A A A

21 września 2017

21 września 2017
Apel porządkowy. Dyskoteka.
Dnia 21.09.2017 r., odbył się pierwszy apel, podczas którego wybrano Samorząd Wychowanków
w składzie :  Grzegorz Jekiełek - przewodniczący
                     Artur Witoszek - zastępca przewodniczącego
                     Dominika Bochenek - osoba wspierająca
Pani Iwonka przypomniała wychowankom ich prawa obowiązki w internacie.
Wieczór zakończył się dyskoteką.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat