Internat

SOSW Oświęcim
A A A

20 czerwca 2023

20 czerwca 2023
Sprzątanie śmieci
Sprzątanie śmieci marzec-czerwiec 2023

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat