Internat

SOSW Oświęcim
A A A

16 Lutego 2023

16 Lutego 2023
"Już Pływam"
Najmłodsi wytrwale trenują by jak najszybciej doścignąć w umiejętnościach swoich starszych kolegów i koleżanki.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat