Internat

SOSW Oświęcim
A A A

15 czerwca 2023

15 czerwca 2023
Turniej integracyjny z Szkole Podstawowej w Rajsku

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat