Internat

SOSW Oświęcim
A A A

14 czerwca 2023

14 czerwca 2023
Zdrowy kręgosłup- zajęcia rehabilitacyjne.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat