Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Dyrekcja

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:
mgr Jacek Polak
 
Wicedyrektor d.s. Szkoły Przysposabiającej do Pracy:
mgr Renata Boba

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat