Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Pozostało tylko wspominać...

14 czerwca 2017
Pozostało tylko wspominać...
zakończenie nauki uczniów klas III SPdP

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat