Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne są jedną z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  Ich celem jest maksymalne rozwijanie i wzmacnianie funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze, a także  usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych  i uszkodzonych oraz kompensowanie braków.
Na podstawie wieloaspektowej diagnozy dla każdego ucznia opracowany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który łączy skoordynowane oddziaływanie psychologiczne, pedagogiczne, społeczno – zawodowe, zmierzające do rozwinięcia lub przywrócenia zdolności, sprawności i możliwości samodzielnego życia w społeczeństwie.

W procesie edukacji i rewalidacji nasi specjaliści uwzględniają możliwości każdego ucznia, które wynikają z fizycznych i psychicznych dyspozycji oraz sytuacji społeczno – wychowawczych, w jakich uczeń funkcjonuje.
              
Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach, co pozwala specjalistom koncentrować się na różnych sferach funkcjonowania ucznia i wykorzystywać do tego celu bogaty zastaw metod oddziaływania pedagogicznego i terapeutycznego.      
 
Uczniowie na zajęciach rewalidacyjnych usprawniają:
  • funkcje wzrokowe i koordynację wzrokowo – ruchową,- funkcje słuchowe,
  • orientację przestrzenną,
  • pamięć,
  • koncentracje uwagi,
  • procesy myślenia,
  • motorykę małą,
  • motoryka dużą, komunikację,
  • zachowania społeczne.
W skład zajęć rewalidacyjnych wchodzą również zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjne wad postawy (gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna) oraz zajęcia usprawniające techniki szkolne (pisanie, czytanie, liczenie).
 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat