Ogłoszenie o wynajmie basenu

UWAGA!!! WAŻNE
Ogłoszenie o ofercie najmu basenu przy SOSW - 2023
Ludzie w Ośrodku WOKRO
Informujemy, że w dniach 25.08.2023 - 31.08.2023 (do godz. 10:00) prowadzony będzie otwarty nabór ofert na najem basenu przy SOSW Oświęcim, ul. Obozowa 31. Umowy najmu będą obowiązywały od 10.09.2023 do 31.12.2023 r. Oferty przyjmowane będą w sekretariacie głównym SOSW przy ul. Obozowej 31 w zamkniętych kopertach. Szczegóły - w zakładce "ogłoszenia" na stronie głównej.BIP (ogłoszenie i regulamin naboru)Tu LINK DO OGŁOSZENIA
Tu LINK DO OGŁOSZENIA


 
Najważniejszy  w Ośrodku jest człowiek. Zaopiekowany i zaspokojony w swoich wszystkich potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Dobrze zdiagnozowany, wspierany indywidualnie i prowadzony w oparciu o efektywne programy, metody i formy. 

Człowiek w Ośrodku musi osiągnąć sukces i satysfakcję - każdy na miarę swoich maksymalnych możliwości - taki jest fundament funkcjonowania tej placówki.

O sile i skuteczności Ośrodka decydują pedagodzy i pracownicy niepedagogiczni. Wszyscy, na każdym poziomie pracy zawodowej, wdrażani do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, stosują najbardziej efektywne metody i formy działania - stale monitorowane pod kątem ich skuteczności.

Podstawową wartością w SOSW jest szacunek do człowieka - tego, który się uczy i tego, który wykonuje pracę.  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu w
latach 2022-2026 - jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy -
będzie realizował zadania wsparcia
rodzin, w ramach programu kompleksowego "Za życiem".
Zadaniem tego programu (w ramach działania 2.4) jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu oraz zagrożonemu niepełnosprawnością dostępu do pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzinom kompetentnej i miarodajnej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Zadaniem "Za życiem" jest opieka i wsparcie w procesach rehabilitacji i rewalidacji, a także pomocy w życiu codziennym - w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny.

Więcej informacji w dziale Szkoła
Podstawowa i na facebook -
Wokro SoswOswiecim

 

Nasze jednostki

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 843 01 71

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 842 21 47, tel. 33 842 32 09

SOSW w Oświęcimiu im. Zofii Posmysz

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
Dyrektor: Jacek Polak

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Zofii Posmysz

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 842 21 47
tel. 33 842 32 09

Internat

ul. Obozowa 40, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel. 33 843 21 51