Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Koronawirus - profilaktyka

Koronawirus - profilaktyka
Szanowni Państwo!

Zgodnie z rekomendacją MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa Dyrektor SOSW w Oświęcimiu informuje, że:
1. nauczyciele wychowawcy w naszej szkole, w najbliższych dniach przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np.: częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,
2. jeśli  nie było kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,
3. należy pamiętać o tym, że jeśli dziecko, które wróciło z terenów występowania koronawirusa, ma objawy grypopodobne, trzeba bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału epidemiologicznego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego,
4. rodzicowi dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 li.t a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz.U.2017, poz.1368),
5. na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia publikowane są na bieżąco komunikaty dotyczące profilaktyki zdrowotnej.
6. numer infolinii Ministerstwa Zdrowia to  800 190 590 (czynna całodobowo).

Ponadto zwracam się do wszystkich Państwa z prośbą o nieposyłanie chorych i przeziębionych dzieci do szkoły.

Dyrektor SOSW w Oświęcimiu

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat