Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Wyśpiewane I miejsce!

9 kwietnia 2013
Wyśpiewane I miejsce!
IV Festiwal Karaoke "Śpiewajmy Razem"
Dnia 08.04.2013r. w Krakowie został zorganizowany IV Festiwal Karaoke "Śpiewajmy Razem", którego organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1. 
Celami festiwalu było:
- umożliwienie młodzieży publicznej prezentacji swoich umiejętności,
- integracja dzieci z różnych środowisk,
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi muzycznie uzdolnionymi,
- popularyzacja śpiewania piosenek ich walorów artystycznych i wychowawczych.
Uczestnikami IV festiwalu byli wychowankowie placówek szkolnictwa specjalnego. 
Przystępujący do konkursu zostali podzieleni na dwie kategorie:
- Szkołę Przysposabiającą do Pracy, którą reprezentował Bartłomiej Mądrzyk, i który za swój występ otrzymał wyróżnienie,
- Szkoły Ponadgimnazjalne - tu reprezentantami byli:
Mariusz Ptaszek, który to utworem "Wehikuł czasu" wyśpiewał I miejsce,  Agnieszka Grycz, Natalia Ptasińska oraz Magdalena Kozłowska.
Niespodzianką był występ Andrzeja Kozłowskiego z kabaretu  "Pod Wyrwigroszem". Młodzież miała okazję wspólnie z nim zaśpiewać jak i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat