Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Rynek pracy

6 marca 2018
Rynek pracy
"Simech" Oświęcimi - Babice
   Celem kształcenia w naszej szkole jest  między innymi  przygotowywanie do wykonywania różnych prac, kształtowane prawidłowej postawy uczniów wobec pracy i umiejętność oceny własnych kompetencji zawodowych. Dlatego nasi uczniowie w dniu 06.03.18 r. odwiedzili Spółdzielnię Inwalidów Metalowo-Elektro-Chemiczną SIMECH Oświęcim-Babice gdzie mogli obserwować jak wygląda i na czym polega produkcja przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wielu z nas przekonało się, że praca nie zawsze jest łatwa.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat