Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Pierwsza pomoc przedmedyczna

1 marca 2022
Pierwsza pomoc przedmedyczna
zajęcia z ratownikiem medycznym
   We wtorek 1 marca uczniowie SPdP wzięli udział w zajęciach z ratownikiem medycznym. Pan Wojtek przypomniał aktualny numer alarmowy 112 oraz najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Obejrzeliśmy film instruktażowy, na podstawie którego odgrywaliśmy scenki wzywania karetki pogotowania do poszkodowanego w wypadku. Wykonywaliśmy ćwiczenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej i zapoznaliśmy się z działaniem defibrylatora. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział we wszystkich ćwiczeniach i wykazali się dużą wiedzą z zakresu pierwszej pomocy. Brawo!

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat