Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Na sportowo i medalowo

7 maja 2015
Na sportowo i medalowo
Integracyjny Festyn Sportowy w Krakowie
       07 maja 2015 uczniowie kl. IC i IIIB SPdP wzięli udział w Festynie Sportowym w Krakowie. Imprezę zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II, a goszczono nas na obiektach Klubu Sportowego „Borek”. Głównym celem zawodów odbywających się co rok jest stworzenie dzieciom okazji do zdobywania pozytywnych doświadczeń poprzez osiąganie sukcesów sportowych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz umożliwienie nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych szkół. Wspólnej rywalizacji przyświeca idea propagowania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo oraz niesłyszących.
     W programie Festynu znalazły się m.in.  różnorodne konkurencje sportowe (turniej piłki nożnej, „strażacki tor przeszkód”). Na uczestników czekał również smaczny poczęstunek. Za dzielną walkę i zdrową rywalizację nasza drużyna otrzymała pamiątkowe medale, nagrody indywidualne oraz dyplom. Dodatkowo Tomasz Żak został najlepszym zawodnikiem naszego zespołu. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

⇒więcej zdjęć

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat