Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Konkurs Monaru rozstrzygnięty!

8 czerwca 2013
Konkurs Monaru rozstrzygnięty!
Wyróżnienie dla Bartłomieja Mądrzyka

Wyłonieni zostali zwycięzcy ogłoszonego przez MONAR konkursu dla uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pod hasłem "Nie musisz się wspomagać, aby być szczęśliwym". Uczeń SPdP Bartłomiej Mądrzyk otrzymał wyróżnienie za pracę pt. "STOP uzależnieniom!" Bartkowi serdecznie gratulujmy!!!

Pracę Bartka jak i innych nagrodzonych osób można oglądnąć na stronie: http://www.monar.org/multimedia/galerie/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-monaru-dla-dzieci-i-mlodziezy
Zapraszamy!

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat