Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Grosz do grosza

20 marca 2018
Grosz do grosza
podsumowanie zbiórki pieniędzy w ramach akcji Góra Grosza
    Końcem marca na konto Towarzystwa Nasz Dom zostały wysłane pieniądze zbierane w ramach corocznej akcji Góra Grosza. Dzięki Waszemu wsparciu Samorząd Uczniowski zebrał 163,47 zł. Pieniądze trafią do dzieci, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Serdecznie Wam dziękujemy!

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat