Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Grosz do grosza

20 marca 2018
Grosz do grosza
podsumowanie zbiórki pieniędzy w ramach akcji Góra Grosza
    Końcem marca na konto Towarzystwa Nasz Dom zostały wysłane pieniądze zbierane w ramach corocznej akcji Góra Grosza. Dzięki Waszemu wsparciu Samorząd Uczniowski zebrał 163,47 zł. Pieniądze trafią do dzieci, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Serdecznie Wam dziękujemy!

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat