Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Dzielni i odpowiedzialni

16 maja 2017
Dzielni i odpowiedzialni
wizyta w Państwowej Straży Pożarnej
    W dniu 16.05.2017 odwiedziliśmy Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Reprezentanci Straży Pożarnej. Strażacy przedstawili uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy sposób funkcjonowania jednostki, czyli na czym polega praca strażaka, jakie umiejętności musi posiadać, z czym ma do czynienia na co dzień. Mieliśmy więc możliwość zapoznania się z ich trudną i odpowiedzialną pracą. Zobaczyliśmy m.in. miejsce pracy, relaksu, ćwiczeń fizycznych i szkoleń. Bo jak podkreślali strażacy -  szkolić się trzeba cały czas! Wiele radości sprawiło nam przymierzanie elementów wyposażenia, np. hełmów oraz możliwość wejścia do wozu strażackiego. Przeprowadzono alarm i zaprezentowano sposób przemieszczania się strażaków z piętra do garaży czyli zjazd po rurach. Przeprowadzono również zajęcia informujące o sposobach reagowania w sytuacjach zagrożenia i korzystania z telefonów alarmowych.W podziękowaniu przekazaliśmy strażakom własnoręcznie przygotowany upominek.

⇒ więcej zdjęć

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat