Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Bezpieczne ferie

12 lutego 2015
Bezpieczne ferie
spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej
      W dniu 12 lutego 2015r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji. W związku ze zbliżającym się czasem odpoczynku najważniejsze kwestie bezpiecznych ferii omówiła Pani aspirant Marzena Ptasińska. Natomiast nadkomisarz Jacek Pękala przybliżył zebranym tematykę przestępstw kryminalnych i wynikających z nich konsekwencji prawnych.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat