Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
W roku szkolnym 2016/2017 ubezpieczeniem uczniów Szkoły Podstawowej SOSW w Oświęcimiu od następstw nieszczęśliwych wypadków zajmuje się InterRisk TU S.A.

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat