Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Koronawirus - informacja

Koronawirus - informacja
Szanowni Państwo
Zgodnie z rekomendacją MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa Dyrektor SOSW w Oświęcimiu informuje, że:
1. nauczyciele, wychowawcy w naszej szkole w przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np..: częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i myda oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,
2 jeśli nie było kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,
3. należy pamiętać o tym, że jeśli dziecko które wróciło z terenów występowania koronawirusa ma objawy grypopodone, trzeba bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału epidemiologicznego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,
4. rodzicowi dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzialnego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy ( art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U. 2017, poz. 1368),
5. na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia publikowane są bieżąco komunikaty dotyczące profilaktyki zdrowotnej,
6. numer infolinii Ministerstwa Zdrowia to: 800 190 590 ( czynna całodobowo).

Ponadto zwracam się do wszystkich Państwa z prośbą o nieposyłanie chorych i przeziębionych dzieci  do szkoły.

Dyrektor SOSW w Oświęcimiu

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat