Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

„Zawieramy nowe znajomości za pośrednictwem listów i kartek pocztowych”

„Zawieramy nowe znajomości za pośrednictwem listów i kartek pocztowych”
„Zawieramy nowe znajomości za pośrednictwem listów i kartek pocztowych”- to cykl zajęć, w których bierze udział klasa 6d wraz z paniami Joanną Zając i Agnieszką Olearczyk.
Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności pisania oraz wysyłania listów i kartek z życzeniami z użyciem słów lub symboli, przez uczniów mówiących oraz użytkowników metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Uczniowie nawiązali kontakt i korespondują ze znajomymi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-  Wychowawczego z Braniewa i z Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych z Wodzisławia Śląskiego.

Dzięki zajęciom klasa 6d promuje naszą szkołę, prezentuje swoje możliwości porozumiewania się, sprawności manualne i zdolności artystyczne oraz doskonali umiejętności współpracy w zespole klasowym. W ramach projektu, na ten rok szkolny, przewidziano następujący terminarz wysyłania listów i pocztówek:

18.10.2019 - Dzień Listonosza
21.11.2019 - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
11-12.12.2019 - Święta Bożego Narodzenia
7-14.02.2020 - Walentynki
1-10.03.2020 – Dzień Kobiet i Mężczyzn
20.03-2.04.2020- Święta Wielkanocne

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat