Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Klub Młodego Czytelnika

Klub Młodego Czytelnika
W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w każdy wtorek w godzinach 11.00 – 12.00 odbywać się będą spotkania „Klubu Młodego Czytelnika”. Celem spotkań jest wspomaganie rozwoju intelektualnego i społecznego uczniów oraz rozwijanie dziecięcej wrażliwości, współczucia, serdeczności i otwartości.

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat