Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Zofia Posmysz - Patron Ośrodka - nie żyje

Zofia Posmysz - Patron Ośrodka - nie żyje
Z poczuciem bólu i ogromnej straty żegnamy Naszą Ukochaną Patronkę Zofię Posmysz. Wczoraj (08.08.2022 r.) w godzinach porannych zmarła w wieku 99 lat. Prawie dwa lata temu, na wniosek naszej szkolnej społeczności, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 23 września 2020 roku, Zofia Posmysz, jako Patron Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na stałe związała się z Ośrodkiem i wpisała się w jego długoletnią historię.

Dla całej szkolnej społeczności, ale także dla całego powiatu, stało się wielkim zaszczytem i zobowiązaniem nadanie patronatu Ośrodkowi im. Zofii Posmysz, osoby tak znaczącej dla Oświęcimia, dla historii Polski i kultury naszego Kraju. W ciągu ostatnich 10 lat Zofia Posmysz wspierała ideę budowy nowej siedziby SOSW Oświęcim. Wielokrotnie, publicznie apelowała o konieczność zmiany warunków nauki i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wielokrotnie wspierała działalność Ośrodka finansowo, oddając swoje honoraria na poczet bieżącej działalności szkoły podstawowej, branżowej oraz internatu.

Mieliśmy nadzieje na dalsze kontakty z Panią Zofią, w których zawsze przekazywała nam swoją niezwykłą energię, mądrość i wiarę w lepszą przyszłość. Dzisiaj pozostajemy z pamięcią Jej Jasnego Oblicza. Dziękujemy Pani Zofio.

Uczniowie, Rodzice, Pracownicy SOSW Oświęcim

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat