Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia z ratownictwa medycznego

Zajęcia z ratownictwa medycznego
Uczymy się ratować życie

24 kwietnia klasy 2SPa, 4 SPb i 4 SPd uczyły się udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie obejrzeli film o pierwszej pomocy, wysłuchali prelekcji,
a następnie ćwiczyli umiejętności z zakresu ratownictwa. Zajęcia te będziemy cyklicznie powtarzać.

Oglądaliśmy film,
Oglądaliśmy film,
słuchaliśmy wykładu P. Kasi,
słuchaliśmy wykładu P. Kasi,
potem P. Ania wykonała pokaz,
potem P. Ania wykonała pokaz,
a następnie wszyscy wykonywali ćwiczenia.
a następnie wszyscy wykonywali ćwiczenia.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat