Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Z dzieckiem w świat kultury – w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości.

Z dzieckiem w świat kultury –  w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości.
Uczniowie naszej szkoły i w tym roku szkolnym biorą udział w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej „Kino Szkoła”.
Program ten kształtuje kompetencje medialne i społeczne uczniów poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej. Wspiera kształtowanie postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumienie problemów współczesnego świata.
Realizujemy cele takie jak: budowanie tożsamości każdego ucznia, rozwijanie jego autonomii i poczucia godności, wdrażanie do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych. Realizując program wyposażamy uczniów umiejętności i wiadomości, które pozwolą im na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z wolności  i praw człowieka.
W tym semestrze uczniowie uczestniczyli w programie w dwóch grupach wiekowych. 
Łącznie zobaczyli 4 filmy i wzięli udział w odpowiednio przygotowanych warsztatach prowadzonych przez uważnych edukatorów. Oto wykaz filmów i warsztatów:
  •  „Poczta świętego Mikołaja” – warsztaty pt. Co jest ważne w święta?;
  •  „Magiczny dywan” –  warsztaty pt. Warto dotrzymywać obietnic!;
  • „Przygody Finna” – warsztaty pt. Swoją pasją możesz zmieniać świat!;
  • „Supa Modo” – warsztaty pt. Jaka jest Twoja supermoc? Uwierz w siebie!.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat