Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Edukacja przyrodnicza.

Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Edukacja przyrodnicza.
18.05.2018 r. uczniowie klas I–VI oraz zespołów rewalidacyjno–wychowawczych uczestniczyli w wycieczce do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
Rozbudzanie w uczniach zainteresowań światem przyrody, poznawanie jej za pomocą zmysłów w bezpośrednim kontakcie, rozumienie jej związku z życiem człowieka, kształtowanie nawyku dbałości o środowisko naturalne, rozwijanie spostrzegawczości, poznawanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach to tylko niektóre cele zrealizowane podczas tego wyjazdu. Wśród pięknej roślinności Ogrodu Żółtego odbyło się ognisko integracyjne i pieczenie kiełbasek w ramach Światowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Spotkaliśmy się także z Instruktorem Survivalu, podróżnikiem panem Krzysztofem Lewickim, który opowiedział dzieciom o odbytej na rowerze, w towarzystwie psa, podróży do dalekiej Laponii. Na profesjonalnym Placu Zabaw uczniowie podnosili sprawność fizyczną.
Ta niezwykła lekcja i przygoda intelektualna dostarczyła wszystkim wielu wrażeń i doświadczeń wychowawczych.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat