Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Wspomnienie Powstania Warszawskiego

Wspomnienie Powstania Warszawskiego
Pamiętamy o naszych narodowych bohaterach.
1 sierpnia 1944 r. wybuchło w Warszawie powstanie przeciwko wojskom niemieckim. Do walki o wolność stolicy stanęli żołnierze Armii Krajowej wspierani przez ludność cywilną. Z wielkim bohaterstwem powstańcy walczyli o każdą ulicę i o każdy dom.
Wobec przeważającej siły wroga, ogromnych strat w ludziach, braku żywności, amunicji i oczekiwanej pomocy po 63 dniach walki Warszawa się poddała.
Pragnąc złożyć hołd tym, którzy walczyli i ginęli za wolność Warszawy w dniu 3 października uczniowie klas 5SPa i 6SPa przedstawili okolicznościowy spektakl słowno-muzyczny, który wywołał wzruszenie wśród widzów.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat