Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Ważne! Obowiązkowe procedury postępowania w SOSW podczas epidemii SARS-Cov-2

Informacja dla uczniów, rodziców i pracowników SOSW, w sprawie zasad postępowania na terenie obiektów SOSW Oświęcim, w trakcie realizowania statutowych zadań placówki.
Szanowni Uczniowie, Rodzice i Pracownicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu!
W ramach działań przeciw epidemii, w trakcie uruchamiania działań placówki (SOSW) oraz realizowania zadań edukacyjnych, opiekuńczych (zdalnych, ale także w szkole - w ramach działań przewidzianych w Rozporządzenia MEN), bezwzględnie stosujemy się do zaleceń i procedur wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale także Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Znajomość, a przede wszystkim stosowanie, procedur w obecnym stanie epidemii i pracy SOSW jest bezwzględnie obowiązkowe, pod rygorem wysokich kar (w przypadku ich niestosowania).

Poniżej zamieszczam dwa załączniki, które zawierają Zarządzenie Dyrektora SOSW nr 10 -  w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa - w okresie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2

oraz Procedury bezpieczeństwa

Jednocześnie zobowiązuję wszystkich Uczniów, Rodziców oraz Pracowników SOSW do bezwzględnego przestrzegania zasad opisanych w zarządzeniu i procedurach poniżej opublikowanych.

Jacek Polak
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu


Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat