Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Terapia ręki 2018

Terapia ręki 2018
Innowacja pedagogiczna
W kwietniu i maju kontynuowaliśmy realizację innowacji pedagogicznej pt. „Sprawne ręce mamy”. W celu usprawniania i wspomagania samoobsługi, umiejętności szkolnych oraz komunikacyjnych naszych uczniów, prowadzono zajęcia w oparciu o metody:

- integracji sensorycznej,
- kinezjologii edukacyjnej,
- technik plastycznych, w tym metody malowania 10 palcami i masażu rąk.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat