Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Terapia ręki

Terapia ręki
Innowacja pedagogiczna
W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego rozpoczęliśmy realizację innowacji pedagogicznej „Sprawne ręce mamy”, w ramach której prowadzimy zajęcia terapii ręki dla klas młodszych. Celem terapii jest usprawnianie tzw.: motoryki małej, poprawa chwytu, poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz  wzmacnianie koncentracji. Ponieważ motoryka dłoni jest ściśle zintegrowana z ośrodkiem ruchowym mowy, jej stymulacja wpływa korzystnie na rozwój komunikacji językowej oraz poznawczej dziecka.
Zajęcia odbywają się według stałego schematu seriami: seria ćwiczeń ruchowych, ćwiczeń manualnych, ruchów precyzyjnych dłoni i palców i ćwiczeń relaksacyjnych.
W marcu, podczas doskonalono ogólną sprawność ruchową i zręcznościową poprzez ćwiczenia równoważne, podskoki, pływanie na sucho oraz rzuty do celu i w parach.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat