Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA – 19 LISTOPADA

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA – 19 LISTOPADA
Nałogom mówimy – NIE!
Przebywanie w dymie papierosowym jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci. Wdychanie dymu tytoniowego może prowadzić u dziecka do wystąpienia m.in. infekcji dróg oddechowych, astmy, zapalenia ucha środkowego, nowotworów.
Palenie papierosów przez rodziców znacznie zwiększa prawdopodobieństwo regularnego używania wyrobów tytoniowych przez ich dzieci.
 
W trosce o zdrowie uczniów i przyszłych pokoleń nasza szkoła aktywnie włączyła się do międzynarodowej akcji „Rzuć Palenie”. Na spotkaniu Samorządu Szkolnego uczniowie klas 4-6 w oparciu o przygotowaną prezentację pt. „Nikotyna nasz wróg” zgłębiali wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego oraz zdrowotnych i ekonomicznych skutków palenia. Na zajęciach plastyki wykonywali plakaty zachęcające do rzucenia palenia. Młodsi uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w ramach realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę!”.
 
W celu propagowania wśród społeczności szkolnej, rodziców i opiekunów wiedzy, na temat skutków biernego palenia przez dzieci na korytarzu szkolnym zorganizowano wystawę pt. „Mamo, tato nie pal - proszę” oraz rozpowszechniono wśród dorosłych opracowaną ulotkę.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat