Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Światowy Dzień Mycia Rąk

Światowy Dzień Mycia Rąk
Dlaczego warto myć ręce?
16 października na terenie naszej szkoły odbyły się szkolne zajęcia, których celem było uświadomienie dzieciom jak ważne dla zdrowia jest prawidłowe mycie rąk.

Od 2008 roku z inicjatywy UNICEF 15 października obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk.
W naszej szkole ta międzynarodowa edukacyjna akcja to dodatkowa okazja do wzbogacenia, utrwalenia wiadomości i umiejętności związanych ze zdrowiem. To moment na przypomnienie, jak ważne dla zdrowia jest zwykłe mycie rąk mydłem i wodą, które chroni nas przed zakażeniem wieloma chorobami.
 
W ramach przeprowadzonych zajęć związanych z ww. tematyką uczniowie zdobywali wiedzę uczestnicząc w:
-       zabawach edukacyjnych, badawczych i muzyczno-ruchowych: „Dotknij, poczuj i zgadnij”, „Czy zarazki lubią rączki’’, „Zabawy z mydłem, czyli jak powstają bańki mydlane”, „Chlapu, chlap z mydłem jestem za pan brat”;
-       prelekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej pt. „Kiedy obowiązkowo trzeba myć ręce”;
-       prezentacji bajki z morałem pt: „U króla Baruby”;
-       pokazie prawidłowej techniki mycia rąk prowadzonym przez panią pielęgniarkę;
-     zajęciach praktycznych doskonalących umiejętność prawidłowego mycia rąk.
Na zakończenie zajęć pani pielęgniarka wręczyła przedstawicielom wszystkich klas pamiątkowe „złote mydełka”. Mają one przypominać dzieciom, że umycie rąk samą wodą nie wystarczy, by pozbyć się groźnych dla zdrowia mikrobów.
 
Dziękujemy Pani Bogumile Wójcik za przekazanie nam cennych informacji teoretycznych oraz za profesjonalny instruktarz mycia rąk.
 
Mycie rąk to jedna z najbardziej efektywnych i dostępnych metod profilaktyki zdrowotnej. Promując zachowania prozdrowotne, przekazaliśmy związane z realizowanym tematem „Karty pracy” rodzicom do wspólnego wykonania z dzieckiem w domu.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat