Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu

Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu
22 lutego uczniowie klasy trzeciej gimnazjum oraz siódmej i ósmej szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.
Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się ważnych informacji dotyczących lokalnego rynku pracy, odkrywania w sobie potencjału zawodowego, a także poznali swoje umiejętności zawodowe. Pani Aneta zapoznała także uczniów z oferowaną przez urząd pracy pomocą w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Uczniowie zapoznali się  także z ofertą i rodzajami wsparcia, na  jakie mogą liczyć w zakresie działania  Młodzieżowego Biura Karier. Cieszymy się, że co roku możemy uczestniczyć w takich warsztatach aktywności zawodowej.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat