Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Samorząd szkolny 2022/2023

Samorząd szkolny 2022/2023
W dniu 20.09 2022 roku w szkole podstawowej odbył się apel porządkowy.

W trakcie spotkania omówiono cele i zadania samorządu uczniowskiego w nowym roku szkolnym oraz wybrano jego przedstawicieli. Ponadto odbyła się pogadanka na temat praw i obowiązków ucznia i zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat