Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Ruch bez ograniczeń

Ruch bez ograniczeń
W roku szkolnym 2018/2019 w klasie 1b realizowana była innowacja pedagogiczna  „Ruch bez ograniczeń‟.
Celem ogólnym zajęć było stymulowanie i usprawnianie rozwoju psychomotorycznego dzieci przy zastosowaniu metody ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne. Podczas spotkań uczniowie: poznawali i kształtowali swoje możliwości motoryczne, utrwalali znajomość schematu ciała, wyrabiali poczucie sprawstwa oraz integrowali się jako zespół klasowy. W styczniu oraz w czerwcu odbyły się specjalne zajęcia, podczas których uczestnikami ćwiczeń byli również rodzice dzieci. Spotkania miały charakter terapeutyczny oraz integracyjny. Zaproszone mamy miały okazję współdziałać ze swoimi dziećmi w trakcie ćwiczeń w parach oraz w grupie. Jednak przede wszystkim zajęcia były okazją do wspólnej, aktywnej zabawy w miłym gronie i radosnej atmosferze.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat