Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Rada Rodziców SOSW

Rada Rodziców SOSW
SKŁAD RADY RODZICÓW SOSW 2016/2017
Przewodniczący RR SOSW               Natalia Czuba
Wiceprzewodniczący RR SOSW      Alicja Noga
Sekretarz  RR SOSW                          Teresa Michalska Szczurek
Skarbnika  RR SOSW                         Anna Kremińska
Członek Prezydium RR SOSW         Monika Mytnik
Członek Prezydium RR SOSW         Barbara Wanat  
Członek Prezydium RR SOSW         Dorota Matyszkiewicz
Członek Komisji Rewizyjnej              Marek Walus
Członek Komisji Rewizyjnej              Sylwia Michałowska
Członek Komisji Rewizyjnej              Katarzyna Mordarska

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat