Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Rada Rodziców 2015/2016

Rada Rodziców 2015/2016
24 września 2015 r. odbyło się walne zebranie rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
Zebrani rodzice dokonali wyboru Rady Rodziców, która będzie pracować w roku szkolnym 2015/16 w następującym składzie:

Przewodniczący RR SOSW             Bogumiła Żak
Wiceprzewodniczący RR SOSW         Noga Alicja
Sekretarz  RR SOSW                             Szach Ewa
Skarbnik  RR SOSW                        Czuba Natalia
Członek Prezydium RR SOSW         Gawlik Anna
Członek Prezydium RR SOSW                     Styczeń Piotr
Członek Prezydium RR SOSW              Jakóbczyk Edyta
Członek Komisji Rewizyjnej           Matyszkiewicz Dorota
Członek Komisji Rewizyjnej                Wojnar Magdalena
Członek Komisji Rewizyjnej                 Machalica Tomasz

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat